Zarząd

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Grzesiak

Maria Kaczanowska

+48 91 462 12 42

+48 91 4621 242

Dyrektor Tomasz Grzesiak
t.grzesiak@bielinex.com.pl
+48 74 86 73 485

Kopalnia/Betoniarnia Bierkowice

Kierownik Bierkowic Paweł Ziemba
p.ziemba@bielinex.com.pl
+48 698 956 549
Z-ca Kierownika Bierkowic Waldemar Potoczniak
w.potoczniak@bielinex.com.pl
+48 693 437 052

Betoniarnie Piotrków/Kleszczów

Kierownik Zespołu Betoniarń
(Piotrków i Kleszczów)
Joanna Kazimierczak
j.kazimierczak@bielinex.com.pl
+48 602 244 399

Zakłady

Kopalnia/Betoniarnia Bierkowice bierkowice@bielinex.com.pl +48 74 86 73 485
Betoniarnia Piotrków Tryb. piotrkow@bielinex.com.pl +48 698 124 775
Betoniarnia Kleszczów kleszczow@bielinex.com.pl +48 694 471 723

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Tadeusz Gizicki iod@sksm.com.pl