Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Bielinex-Beton Sp. z o.o. dla klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tadeusz Gizicki

e-mail:iod@sksm.com.pl

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez „Bielinex-Beton” Sp. z o.o.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją umów, usług i zleceń handlowych przez „Bielinex-Beton” Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów, usług i zleceń handlowych jest „Bielinex-Beton” Sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin (dalej Bielinex-Beton)
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Bielinex-Beton mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo: iod@sksm.com.pl
Bielinex-Beton przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
podstawowe dane identyfikacyjne,
dane adresowe dotyczące miejsc realizacji usług np. załadunku i rozładunku,
dane wynikające z obowiązku prawnego np. przepisów podatkowych i rachunkowych,
dane kierowców, pojazdów, naczep,
dane klientów i kontrahentów niezbędne do realizacji umów.
Państwa dane przetwarzane są:
w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi i kontraktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
w celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jako Bielinex-Beton dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również podczas realizacji umów, usług i zleceń handlowych dla Bielinex-Beton, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
dostawcom usług zaopatrujących Bielinex-Beton w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, dostawcom pocztowym);
dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych;
dostawcom usług transportowych;
Instytucjom Państwowym;
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
W związku z przetwarzaniem przez Bielinex-Beton Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Bielinex-Beton poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Bielinex-Beton
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych w zakresie niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług oraz danych wynikających z przepisów prawa (np. prawo handlowe, prawo podatkowe) jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych nie będą mogli Państwo korzystać z usług lub możemy odmówić podpisania umowy.
Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.