Kopalnia Bierkowice dysponuje następującym asortymentem:

  • piasek 0/2 mm
  • piasek zasypowy
  • żwir 2/8 mm, 2/16 mm, 8/16 mm, 16/32 mm
  • mieszanki 0/8 mm, 0/16 mm
  • pospółka, kamień, ziemia