Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Grzesiak

Maria Kaczanowska

+48 91 462 12 42

+48 91 4621 242

Dyrektor Tomasz Grzesiak
t.grzesiak@bielinex.com.pl
+48 74 86 73 485