Kierownik Bierkowic Paweł Ziemba
p.ziemba@bielinex.com.pl
+48 698 956 549
Z-ca Kierownika Bierkowic Waldemar Potoczniak
w.potoczniak@bielinex.com.pl
+48 693 437 052