Niewątpliwym atutem naszych wytwórni jest lokalizacja – położenie w centralnej części Polski, gdzie znajdują się skrzyżowania głównych krajowych szlaków komunikacyjnych. Dynamiczny rozwój na przełomie kilku minionych lat nowoczesnych usług  logistycznych wpłynął na rozbudowę dużych obiektów magazynowo – logistycznych, przy sąsiadującej z nami autostradzie A-1. Fakt ten sprawił, że mamy swój udział przy budowie licznych wielkopowierzchniowych  obiektów. Zlokalizowane są one między innymi przy: strefie inwestycyjnej w Radomsku, na którą wjazd znajduje się bezpośrednio z drogi krajowej Nr 1. Większość 165 hektarowego obszaru jest objęta statusem specjalnej strefy ekonomicznej na której wybudowane już zostały z naszym udziałem:

INDESIT – producent elektrycznego sprzętu AGD Radomsko  posadzki

–  PRESS-GLAS – producent szyb zespolonych – Radomsko  budowa zakładu

AQUILA – zakład tektury falistej – Radomsko  budowa zakładu

FRIGO LOGISTICS – kompleksowy operator logistyczny produktów mrożonych Radomsko  posadzki

–  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska w Jadwinówce budowa zakładu