Zarząd

Prezes Zarządu

Wiceprezes

Krzysztof Grzesiak

Maria Kaczanowska

+48 91 462 11 05

+48 91 4621 242

Dyrektor Tomasz Grzesiak
t.grzesiak@bielinex.com.pl
+48 74 86 73 485
Starszy Specjalista ds.księgowości Justyna Pawliczak
j.pawliczak@bielinex.com.pl
+48 91 4621 434

Kopalnia/Betoniarnia Bierkowice

Kierownik Kopalni Bierkowice Paweł Ziemba
p.ziemba@bielinex.com.pl
+48 698 956 549
Kierownik Produkcji Betonu – Betoniarnia Bierkowice Waldemar Potoczniak
w.potoczniak@bielinex.com.pl
+48 693 437 052

Betoniarnie Piotrków/Kleszczów

Kierownik Zespołu Betoniarń
(Piotrków i Kleszczów)
Joanna Kazimierczak
j.kazimierczak@bielinex.com.pl
+48 602 244 399

Zakłady

Kopalnia/Betoniarnia Bierkowice bierkowice@bielinex.com.pl +48 74 86 73 485
Betoniarnia Piotrków Tryb. piotrkow@bielinex.com.pl +48 698 124 775
Betoniarnia Kleszczów kleszczow@bielinex.com.pl +48 698 124 775
+48 694 471 723
+48 784 091 696 (operator węzła)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Rajczyk iodo@sksm.com.pl